• Português
  • English
  • Contact us

Aveiro Cruizes

Cruise in Moliceiro in Ria de Aveiro

Cruise in Moliceiro in Ria de Aveiro

City Cruise

Price: 13€

Cruise in Moliceiro in Ria de Aveiro with "Ovos Moles"

Cruise in Moliceiro in Ria de Aveiro with "Ovos Moles"

City Cruise & "Ovos Mole" Tasting

Price: 14,50€

Cruise in Moliceiro in Ria de Aveiro with Sparkling Wine

Cruise in Moliceiro in Ria de Aveiro with Sparkling Wine

City Cruise & Sparkling Wine

Price: 15€

Cruise in Moliceiro in Ria de Aveiro with Tasting

Cruise in Moliceiro in Ria de Aveiro with Tasting

City Cruise with "Ovos Moles" and Sparkling Wine tasting

Price: 16€

Aveiro Tour - Half Day Tour (Morning or afternoon)

Aveiro Tour - Half Day Tour (Morning or afternoon)

Amazing tour through Aveiro canals and the famous region of Costa Nova.

Price: 46€


Displaying 1 to 5 of 5 records found